Program

15 NİSAN 2023  
09.00-09.30  Kayıt
09.30-09.40  İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Kurumsal Film Gösterimi
09.40-09.45 Selamlama Konuşması
Prof. Dr. Barış Metin
09.45-10.10 Açılış Konferansu
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
“Hesaplamalı Psikiyatri”
10.10-10.40 Prof. Dr. Tayfun Uzbay
“Addictive Potential Of Propofol And Dexmedetomidine: Results From Some Experimental Studies”
10.40-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00- 11.30 Prof. Dr. Bahar Güntekin
“Event Related EEG Biomarkers of Dementia”

11.30-12.00

ÇEVRİMİÇİ

Doç. Dr. Asra Al Fauzi
“Multimodality Use of Intraoperative Monitoring for Safe Neurovascular Surgery: Problems and Challenges in Developing Countries Scenario.”
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-13.50 Dr. Massimiliano Zanin
“Deep Learning İn Neuroscience: Going Beyond Classification Tasks”
13.50-14.50 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Barış Metin
Prof. Dr. Orhan Murat Koçak
Dr. Öğr. Gör. Yasemin Hoşgören Alıcı
“Görüntü işlemede kontur yakalamanın yapay sinir ağları ve görme sistemi üzerinden hesaplamalı nörobilim perspektifinden karşılaştırılması”
14.50-15.20 Doç. Dr. Pınar Öz
“Modelling septohippocampal neural circuits : integrating axon-carrying dendrites and adult neurogenesis”

15.20-15.45

Çay-Kahve Arası

15.45-17-15

ÇEVRİMİÇİ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel
Prof. Albert Ali Salah
“Designing Computational Tools For Behavioral And Clinical Science”
Dr. Heysem Kaya
“Text-Based Interpretable Depression Severity Modeling Via Symptom Predictions”
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Uyulan
“Beyin-Bilgisayar Arayüzü Sınıflandırma Algoritmalarında Derin Öğrenme Yöntemleri”
17.15-17.45 Dr. Öğr. Üyesi R. Murat Demirer
“Brain Function with EEG on hyperbolic manifolds”